Welkom op de website van de Unitas Tuinwijk in Deurne. Deze unieke woonomgeving vindt zijn oorsprong in het interbellum, de periode tusssen de twee wereldoorlogen. Ontworpen door de Antwerpse architect/ bouwmeester Eduard Van Steenbergen, werd de Unitas tuinwijk gebouwd tussen 1923 en 1932 en gold als één van de fraaiste tuinwijken in België. Ze valt onder de noemer ‘Modernis­me’. De romantische bena­dering door de architect doet sterk denken aan Engelse cottages, de manier waarop er met baksteen werd om­gesprongen aan de Nederlandse woningbouw.

Zeer typische ken­merken zijn het poortje, de voordeur, de luiken, het verticale raam en het driehoekige raampje op de eerste verdieping en ook de horizontale onderverdeling van de raampartijen.

198 gelijkaardige woningen vormen de Unitas Tuinwijk. Deze wijk situeert zich iets boven de luchthaven van Deurne, en is begrensd ten westen door het geklasseerde Boekenberg­park, ten noorden door het Ekster­laar, ten oos­ten door de Oudedonk­laan en ten zuiden door de Draken­hoflaan. Bij de bouw van deze wijk vanaf 1923, stond de tuinwijkgedach­te centraal. Hierbij wou men o.a. aan­dacht schenken aan het bevorderen van het gemeenschaps­leven. De aanleg van het Adelbert Kennisplein was hiervan een rechtstreeks gevolg.

Bij besluit van de Vlaamse Executieve dd 27/10/82 wordt de wijk beschermd als “stadsgezicht”. De vele verbouwingen die in vorige decennia plaatsvonden waren geen goede zaak voor de architecturale waarden van de Unitas tuinwijk. Maar sinds de klassering waait er terug een frisse wind. Vele nieuw bewoners renoveren de wonigen terug in de authentiek staat. Dit geeft terug een prachtig, authentiek en waardevol beeld van de wijk.

Design with Sycro Solutions: Luc Vandeput - www.lucvandeput.be